Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva
News 新闻 24/11/2017
Share Facebook Share Twitter Share Linkedin Link

Ukoliko tražite način da napravite chat bota bez imalo novca, platforma kompanije SnatchBot je odlično rešenje. Ovaj vodič će vam pomoći da to uradite sa lakoćom.

Prvi korak: Registracija

 

Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva

Po pristupu stranici SnatchBot.me, u gornjem desnom uglu ćete videti dugme za login. Ono će vas odvesti na stranicu na kojoj će vam se ukazati mogućnost da pristupite platformi preko vašeg Facebook ili Google+ naloga. Isto možete učiniti ako odaberete “sign up” opciju i ostavite svoje ime i imejl adresu. Nakon što aktivirate svoj SnatchBot nalog na jedan ili drugi način, otvoriće vam se pristup komandnoj tabli (Dashboard).

 

Drugi korak: Komandna tabla

 

Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva

Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva

 

SnatchBotova komandna tabla je vrlo laka za korišćenje. Na gornjoj levoj strani nalazi se dugme za komandnu tablu (Dashboard), na kojoj možete videti podatke o vašem chat botu. Odeljak Moji botovi (My Bots) će vas odvesti do stranice na kojoj možete kreirati novog bota po želji, ili izmeniti jednog od postojećih tako da bude prilagođen vašim potrebama.

Za početak, odabraćemo opciju Kreiraj bota (Create Bot).

Dočekaće vas iskačući meni koji od korisnika zahteva da imenuje i opiše željenog bota.

Kao što ćete videti, SnatchBot nudi mogućnost korišćenja obrasca (template). U pitanju je pogodno rešenje, sa obzirom na veliki broj opcija koje padajući meni nudi. Ovo vam dozvoljava da zavirite ispod karoserije, što je ujedno i najveća prednost kreiranja bota uz pomoć unapred definisanog obrasca.

Ukoliko bota pravite prvi put, naš savet je da odaberete ovu opciju; od početka do kraja, proces kreiranja će vam biti mnogo lakši.

Ipak, u ovom vodiču ćemo se držati druge opcije — kreiranja bota od nule.

 

Treći korak: Kreiranje chat bota

 

Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva

Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva

 

Na desnoj strani ekrana videćete šemu interakcija vašeg bota, koja će biti automatski generisana nakon što počnete sa dodavanjem interakcija.

Kada odaberete opciju Dodaj interakciju (Add an Interaction), padajući meni će vam omogućiti da birate akcije koje će bot izvršavati. Mi ćemo odabrati prvu od njih, opciju Botova poruka (Bot Statement). Navedite interakciju i kliknite malo dugme sa krstićem koje će se pojaviti odmah pored. Ovim ćete dodati svoju prvu chat bot interakciju.

Da bismo ilustrovali ostatak procesa, na ovom mestu ćemo kreirati Pozdravnu poruku (Welcome message) na osnovu fiktivnih usluga koje nudimo. Prvi korak bi bio čekiranje polja za početnu interakciju (Start Interaction) koje se nalazi u gornjem desnom uglu. Time odabiramo da se pozdravna poruka pojavljuje odmah po početku konverzacije.

Ispod teksta poruke otvoriće vam se mogućnost za dodavanje konekcije sa drugom interakcijom. Ovo će konverzaciji dati neometan tok koji želite da uspostavite sa svojom mušterijom. Nešto niže na istoj stranici videćete opciju za dodavanje kartice koja uključuje tekst, sliku, galeriju, brzi odgovor ili imejl. Ove kartice se mogu iskoristiti kao veza ka novim interakcijama, ali vam istovremeno nude i mogućnost ograničavanja zahteva koje mušterija može uputiti botu.

 

Četvrti korak: Dodavanje nove interakcije i uspostavljanje konekcije

 

Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva

Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva

 

Ne bismo li istražili opciju za uspostavljanje konekcije, za trenutak ćemo se vratiti na dodavanje interakcije.

Ovde ćemo za primer uzeti kreiranje kratke poruke koja bi bila upućena mušteriji zainteresovanoj za fotografske usluge. Tako će naša naredna interakcija sadržati objašnjenje usluga koje hipoteticki nudimo.

Nakon što ste završili kreiranje ove interakcije, vratite se nazad na interakciju sa pozdravnom porukom, i odaberite opciju za uspostavljanje konekcije na desnoj strani polja.

Polje koje će se pojaviti sliži za definisanje pravila interakcije. Ukoliko potencijalna mušterija odgovori na botovu pozdravnu poruku, šta je sledeće što treba da se dogodi?

Ovo ćemo ilustrovati još jednim hipotetičkim primerom: Ukoliko (odgovor na interakciju) (sadrži bilo šta od) (ključne reči), Onda pokreni (usluge koje nudim) — If (response to interaction) (contains any type of) (keywords), Then go (Services I offer). Ključne reči mogu biti bilo šta što očekujete da bi mušteriju moglo da interesuje, na primer „usluga“, „fotografske usluge“, „venčanje“, „fotografske usluge za venčanje“, „fotografija“.

Kada chat bot primeti bilo koju od unapred definisanih ključnih reči, naredna interakcija će biti pokrenuta i mušterija će videti poruku sa uslugama koje nudite.

 

Peti korak: Testiranje bota

 

Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva

 

Sada je vreme da testirate bota, i tako proverite da li sve funkcioniše kako bi trebalo. U gornjem desnom uglu videćete opciju Testiraj ovog bota (Test this Bot). Odabiranjem ove opcije stići ćete do prozora za ćaskanje, gde možete proveriti botovu funkcionalnost ukucavanjem neke od ključnih reči koje ste prethodno odabrali.

Proces kroz koji smo vas sproveli se može ponoviti određeni broj puta, čime vam je omogućeno da ugrađujete nove opcije i produbljujete konverzaciju onoliko koliko vam platforma to dozvoljava. Nakon što kreirate sve željene interakcije, možete preći na polje za konfiguraciju (Configuration).

 

Šesti korak: Konfiguracija

 

Kako kreirati chat bota na SnatchBot platformi: korak po korak upustva

 

Odabiranje opcije u gornjem levom uglu ekrana će vas dovesti do polja za konfiguraciju (Configuration), na kojem ćete naći niz mogućnosti za opšta podešavanja. Čekiranje polja Načini mog bota javnim (Make My Bot Public) je dobra ideja, budući da će tako veći broj ljudi moći da mu pristupi. Ovde možete preimenovati bota, promeniti njegov opis, i podesiti komande za njegovo restartovanje.